Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Цесия на събирателно дружество II

Задачи по счетоводство

Цесия на събирателно дружество. Записвания в книгите на две дружества.

Балансът на събирателното дружество Попов & Лалов е следния:

АКТИВ ПАСИВ
Недвижимости 260 000 Капитал 1 200 000
Съоръжения 280 000 Аморт. на съоръжения 70 000
Фирма 100 000 Доставчици 174 000
Стоки 645 000 Попов, текуща сметка 5 900
Каса 20 000 Лалов, текуща сметка 62 100
Полици за събиране 5 000    
Клиенти 112 000    
  1 512 000   1 512 000

(Капиталите на съдружниците са равни).

Дружеството се прекратява и отстъпва актива и пасива си на фирмата Хр. Дончев & Сие при следните условия:

Недвижимостите се предават за 300 000, съоръженията за 200 000, фирмата за 5000 стоките за 650 000. Едно намаление от 1 000 лв. е направено за лихви и разноски по инкасирането на полиците за събиране; едно друго намаление, глобално определено на 5% от дължимата от клиентите сума (112 000), е направено за покриване на евентуалните загуби от несъбираеми креанси.

Попов и Лалов получават дължимите от Хр. Дончев & Сие суми и си разделят чистия актив.

Иска се:

  1. да се запишат ликвидационните операции и да се приключат книгите на прекратеното дружество;
  2. да се запишат операциите на цесията и за разплащането в дневника на Хр. Дончев и & Сие;
 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание