Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Цесия на събирателно дружество I

Задачи по счетоводство

Цесия на събирателно дружество

Събирателното дружество А, В и С, в момента на прекратяването му и след разпределението на резерва и резултатите, има следния баланс:

АКТИВ   ПАСИВ  
Фабрични постройки 3 350 000 Капитал на А 2 500 000
Машини и инсталации 2 650 000 Капитал на В 2 000 000
Превозни средства 800 000 Капитал на С 1 500 000
Каса (или Банка) 180 000 Амортизация:  
Полици за събиране 120 000 на фаб.пост. 900 000  
Клиенти 200 000 на маш. инс. 1 250 000  
Разни дебитори 40 000 на прев. ср. 360 000 2 510 000
Сурови материали 1 500 000 Ипотеки 800 000
Строителни материали 400 000 Полици за изплащ. 75 000
Фабрикати 390 000 Доставчици 320 000
Полуфабрикати 130 000 Разни кредитори 80 000
Предплатени общи разноски 25 000    
  9 785 000   9 785 000

А, Б, и С, като основатели на акционерното дружество Х, внасят горните активи и пасиви по оценките на следния баланс:

АКТИВ   ПАСИВ  
Фабрични постройки 4 000 000 Общ капитал 7 800 000
Машини и инсталации 1 850 000 Ипотеки 800 000
Превозни средства 300 000 Полици за изплащане 72 000
Каса (или Банка) 180 000 Доставчици 313 000
Полици за събиране 115 000 Разни кредитори 80 000
Клиенти   180 000  
Разни дебитори 15 000    
Сурови материали 1 600 000    
Спомагателни материали 250 000    
Фабрикати 420 000    
Полуфабрикати 130 000    
Предал общи разн. 25 000    
  9 065 000   9 065 000

Резултатите се разпределят пропорционално на капиталите. Срещу дяловете си съдружниците получават от акционерното дружество съответното количество напълно изплатени акции.

Иска се:

Да се запишат статиите в дневника на събирателното дружество.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание