Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Централа и клон. Баланс на двете.

Задачи по счетоводство

Централа и клон. Корекционни и приключителни статии. Баланс на клона и на централата.

Акционерно дружество „Янко Бакърджиев", с централа Варна и клон Русе, на 30 ноември 1931 г. има следните салда по сметките си в главната книга:

  Дебит Кредит
Каса 15 000  
Текущи сметки 75 000  
Акционерен капитал   2 500 000
Мобили и обзавеждане 120 000  
Амортизационен капитал   12 000
Стоки 1 240 000  
Стоки на комисионна продажба 150 000  
Стоки на път 60 000  
Дебитори   130 000
Полици за събиране 230 000  
Протестирани полици 60 000  
Акционери 500 000  
Общи разноски 223 000  
Предплатени разноски за ид. г. 10 000  
Учредителни разноски 20 000  
Фонд погащение учр. разн.   20 000
Полици за изплащане   289 000
Кредитори   234 000
Служащи   11 000
Лихви   1 000
Комисиона   16 000
Клон Русе   250 000
  3 083 000 3 083 000

Сметките в клона на 30 ноември имат следните салда:

  Дебит Кредит
Каса 23 000  
Текущи сметки 40 000  
Мобили и обзавеждане 50 000  
Стоки 132 000  
Дебитори 15 000  
Полици за събиране 20 000  
Общи разноски 132 000  
Предплатени разноски за ид. г. 4 000  
Централа   250 000
Полици за изплащане   126 000
Кредитори   32 000
Служащи   3 000
Лихви   5000
  416 000 416 000

А. Операции до 31 декември в централата

 1. Платено за доставка на стоките на път 1 000; стоките са получени в склада.
 2. Внесена последната вноска (20%) от акционерите, съгласно заверителното писмо на банката (тек. с/ка) 490 000. Акционера X се е отказал да внесе последната си вноска 20% и съгласно дружествения устав той се изключва от дружеството, като му се брои половината от неговите вноски, а останалата половина  се минава  към резервния капитал.
 3. Същите акции са продадени на друго лице срещу пълното заплащане на стойността им.
 4. Комисионера съобщава, че е продал стоки за 210 000, от които спада за разноски 10 800 и за негова комисиона 4 200, а с чистата сума заверява сметката ни.
 5. Учредителните разноски се покриват с фонда, който е създаден специално за тях.
 6. Пресметнати са 5 000 лв. лихви по текущата сметка до края на декември (конкорентния период на текущата сметка не съвпада с годишното приключване).
 7. Заплатите на служащите за декември възлизат на 40 000 лв. (неизплатени).

Б. Операции до 31 декември въ клон Русе.

 1. Продадени са стоки срещу открити сметки за 30 000 и срещу полици за 25 000.
 2. Подписани са полици от дебиторите за 20 000, към които са прибавени 1 000 лихви.
 3. Изплатени са полици за събиране за 10 000 лв.
 4. Заплатите на служащите за декември са 6 000 лв. (неизплатени).

Годишното приключване се извършва при следните данни: а) за централата: амортизация на мобилите 1 200; вероятна загуба от протестираните полици 4 500, която да се изрази с корекционна сметка; стоковата наличност е оценена на 1 750 000. По сметката на клона са начислени 6 000 лв. лихви б) за клона: амортизация на мобилите 1 000 лв.; по сметката на централата са начислени 6 000 лв. лихва; стоковата наличност е оценена на 248 000.

Иска се:

 1. да се запишат статиите за текущите операции и за приключването в дневника на централата и на клона;
 2. да се съставят балансите на централата и на клона.
 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание