Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Фузия на две акционерни дружества чрез поглъщане

Задачи по счетоводство

Фузия на две акционерни дружества чрез поглъщане

На 1 март 1931 год. акционерното дружество „Акация” се слива с акционерното дружество „Факел”, при което „Факел” поглъща „Акация”.

В момента на сливането положението на дружество „Акация” се изразява в следния

БАЛАНС

АКТИВ ПАСИВ
Машини 200 000 Акционерен капитал (3 200 акц. по 500 лв.) 1 600 000
Инсталации 900 000 Резервен капитал 80 000
Мобили 50 000 Разни фондове 240 000
Печатни издания 560 000 Аморт. на машини 60 000
Дебитори 948 000 Аморт. на инсталац. 130 000
Каса 30 000 Аморт. на мобили 40 000
    Кредитори 521 000
    Чиста печалба 17 000
  2 688 000   2 688 000

Дружество „Факел” поема актива и пасива на дружество „Акация” по следните оценки:

Машините за 276 800
Инсталациите за 700 000
Печатните издания за 560 000
Мобилите за 10 000
Дебиторите за 948 000
Клиентелата за 73 000
Кредиторите за 521 000

Дружество „Факел” издава 2 000 нови акции по 1 000 лв., които предава на дружество „Акация”.

С касовата наличност и с получените от дружество „Факел” необходими суми дружество „Акация” доплаща разликата на своите акционери.

Иска се:

1) да се запишат статиите в дружество „Акация” за цесионирането и

2) в дружество „Факел” за увеличението на капитала и поглъщането.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание