Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Фузия на две акционерни дружества

Задачи по счетоводство

Фузия на две акционерни дружества

На 1 ноември 1930 год. акционерното дружество „Орион" с основен капитал 2 000 000 лв., разделен на 8 000 акции по 250 лв., се слива с акционерно дружество „Звезда" с капитал 3 000 000 лв., разделен на 6 000 акции по 500 лв. и образуват ново акционерно дружество под наименование „Родина” с капитал 8 000 000 лв., разделен на 8 000 акции по 1 000 лв. Съгласно постигнатото споразумение новото дружество предава на двете дружества по 3 000 акции. Акционерите от дружество „Орион” получават срещу 8 стари акции 3 нови, а акционерите от дружество „Звезда”  срещу 2 стари акции 1 нова. Останалите 2 000 акции на дружество „Родина” са парични и срещу тях са внесени 50% в Българската Землед. Банка.

В момента на сливането дружествата са имали следните баланси:

БАЛАНС

на акционерно дружество „Орион” съставен на 31 декември 1930 г.

АКТИВ ПАСИВ
Каса 48 000   Акционеренъ капитал 2 000 000
Дебитори 1 240 000 Резервен капитал 650 000
Полици за събиране 660 000 Аморт. на инсталации 550 000
Сурови материали 500 000 Кредитори 1 898 000
Фабрикати 450 000    
Инсталации 2 200 000    
  5 098 000   5 098 000

БАЛАНС

на акционерно дружество „Звезда” съставен на 1 ноември 1930 г.

АКТИВ ПАСИВ
Постройки 1 300 000 Акционеренъ капитал 3 000 000
Машини и инструм. 1 210 000 Резервен капитал 450 000
Сурови материали 1 540 000 Акцепти 780 000
Дебитори 1 040 000 Кредитори 940 000
Каса 80 000    
  5 170 000   5 170 000

Според договора за сливането, активите и пасивите на дружествата се предават по следните оценки:

1. На дружество „Орион”:
Дебиторите за 1 200 000
Полиците за събиране за 600 000
Суровите материали за 580 000
Фабрикатите за 490 000
Инсталациите за 1 980 000
Кредиторите за 1 898 000
2. На дружество „Звезда”:
Машините и инсталациите за 1 300 000
Постройките за 1 000 000
Суровите материали за 1 440 000
Дебиторите за 900 000
Акцептите за 780 000
Кредиторите за 940 000

Иска се:

  1. да се запишат в дневниците на двете дружества статиите за ликвидацията;
  2. да се запишат в дневника на новото дружество статиите за учредяването;
 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание