Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Сдружение със съучастие за продажба на сурови кожи

Задачи по счетоводство

Сдружение със съучастие за продажба на сурови кожи.

Ив. Николов,|Карнобат, и Г. Стоянов, Габрово, образуват сдружение със съучастие за търговия със сурови говежди кожи.

1.IV. Николов купува от Д. Чобанов, Карнобат, за сметка на сдружението една партида кожи за 250 000 лв. val. 2 месеца.

10.IV. Стоянов продава част от кожите за 150 000 лв. в брой.

15.IV. Николов изплаща на Чобанов сумата на фактурата му от 1 .IV с каса-сконто 2%, чиста сума 245 000 лв.

20.IV. Николов получава от Стоянов разни полици платими в Карнобат за 100 000 лв. със среден падеж 20.V.

25.IV. Николов купува от К. Лазаров, Сливен, една партида кожи за 580 000 лв., val. след 30 дни.

1.V. Стоянов продава част от кожите на дружество „Хр. В. Марокинджиев & Сие", Габрово, за 300 000 лв. с val. края на месеца.

9. Николов тегли срещу Стоянов за сметка на партиципацията една трета за 400 000 лв. падеж 25.V и веднага я предава в банката където е сконтирана от следния ден със сконто 6 000 лв. и чистата сума получена.

15.V. Стоянов продава на Бр. Калпазанови, Габрово, остатъка от кожите за 450 000 лв. с val. 30 т.м.

16.V. Братя Калпазанови веднага плащат купените кожи при каса-сконто от 1%

25.V. Николов изплаща фактурата на К. Лазаров за 580 000 лв.

31.V. Стоянов инкасира суматапо фактурата си срещу дружество „Хр. В. Марокинджиев & Сие", 300 000 лв.

Лихви 8% месеците по 30 дни.

Иска се:

Да се запишат горните операции в книгите на Николов, като се има предвид, че при извършването на покупките и продажбите Г. Стоянов действува от името на Ив. Николов.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание