Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Сдружение със съучастие за продажба на брашно

Задачи по счетоводство

Сдружение със съучастие за продажба на брашно. Решение с крайно разпределение, незабавно разпределение и смесено отчитане.

Д. К. Попов, Варна, и Евтим Страдалски, Кюстендил, в сдружение със съучастие извършват следните  операции:

На 15 април Страдалски купува от с. Река-Девня 6 000 торби брашно за 1 350 000 лв. срещу запис с падеж 30 юни. Същия ден той плаща за разни разноски и за превоз 44 800 лв.

На 25 април Попов купува от мелница „Сила", Варна, срещу запис с падеж 31 май 750 торби брашно по 475 лв. за торба.

На 5 май Страдалски продава с падеж 15 юни на Шишков, Кюстендил, 3 400 торби девненско брашно за 1 000 000 лв.

На 15 май Попов продава в брой 300 торби варненско брашно по 512.50 с 5% каса-сконто.

На 20 май Попов съобщава на Страдалски, че е продал за сметка на сдружението на Сотиров, Дупница, с падеж 25 юни 2 600 торби девненско брашно за 820 000 лв. За стойността Сотиров подписва запис.

На 25 май Попов внася във Варненската Популярна банка за сметка на Страдалски 500 000 лв. срещу партиципацията.

На 31 май Попов изплаща записа за купените от него 750 торби брашно.

На 5 юни Попов продава на К. Маринов, Варна, 450 торби варненско брашно по 517.50 лв., падеж 30 юни.

Иска се:

Да се запишат горните операции и да се дадат сметките на сдружението и на съучастника в книгите на Д. К. Попов, като се знае, че:

  1. фигуриращите в тези сметки суми носят 8% лихви;
  2. разноските по поддържането на складовете са: за Кюстендил 14 500 лв„ падеж 25 май, за Варна 4 100 лв., падеж 5 юни.
 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание