Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Баланс с проект за разпределението на печалбата

Задачи по счетоводство

Корекционни и приключителни статии. Баланс и с/ка Загуби и печалби с проект за разпределението на чистата печалба.

Проверителния баланс на акционерното дружество X на 31 декември 19....г. има следните обороти по сметките в глав­ната книга:

Акционерен капитал         6 000 000
Резервен капитал                640 920
Разни фондове     326 010
Постройки                                          3 000 000  
Машини и инструменти                 2 912 525 420
Мобили и обзавеждане                  209 060 9 604
Меласа                                                3 025 289 2 350 040
Въглища                                             393 012 319 334
Мазнини                                             9 485     3 938
Киселини                                            42 854   33 833
Брашна                                               317 899 217 727
Съдове                                                 199 699 58 175
Бъчви за поташ                                 42 516   22 946
Бъчви за меласа 343 804 25 907
Транспорт на меласа      246 416  
Спирт                                                   3 041 876 3 769 988
Поташ                                                  700 100 893 350
Производство                                    3 031 882 3 741 976
Работнически заплати                    264 200  
Фабрични разноски         300 212  
Разноски за поддържане на машини 51 568  
Каса                                                     1 223 220 1 198 850
Банки                                                   4 620 313 4 322 615
Римеси                                                 3 287 083 3 033 413
Акцепти                                               455 179 736 626
Текущи сметки                                  15 409 145 15 430 527
Разноски при продаж. на фабрикати 252 915  
Отстъпки при покупка  на суровиматериали               89 215
Лихви и сконто 14 908   50 242
Амортизация на постоянните средства   560 606
Търговски разноски                         381 419 12 453
Загуби и печалби                             3 822     15 615
Чиста печалба                                  315 281 315 281
Дивиденд 216 603 216 603
Данъци 83 929  
  44 396 214 44 396 214

Годишното приключване се извършва при следните инвентарни данни:

1. Меласата се оценява на            642 045
2. Въглищата се оценяват             71 578
3. Киселините    се оценяват         5 771
4. Мазнините се оценяват              3 326
5. Брашната се оценяват               96 871
6. Бъчвите за меласата се оценява на 317 598
7. Бъчвите за поташа се оценяват  19 573
8. Съдовете се оценяват 139 533
9. Спирта се оценява           215 718
10. Поташа се оценяват 128 162

Амортизациите са: за постройките 2%, за мобилите и обзавеждането 5%, за машините и инструментите 10%.

Капитала на дружеството е разделен на 6 000 акции по 1 000 лв.

Съгласно устава печалбата се разпределя:

10% резервен капитал, 5% разни фондове, 5% фонд данъци, а остатъка за дивиденд на акциите закръглен до единица.

Иска се:

  • да се запишат корекционните статии; да се изведе годишния баланс и сметката Загуби и печалби, като се състави проекта за разпределение на чистата печалба.
 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание