Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Проучване на АД по три съседни баланса

Задачи по счетоводство

Проучване състоянието на едно акционерно дружество по данните на три съседни баланса. Въпроси, възражения и бележки от сравнителното проучване на тези баланси.

(Дадена на изпит от едно голямо финансово предприятие в Белгия).

Проучване състоянието на едно металургическо дружество по данните на последните му три баланса.

Дружеството се обръща към една банка с молбата да му се открие кредит; в подкрепа на искането си то изпраща следното копие от последните си три баланса!Дайте Вашата оценка за положението на тази фабрика и изложете разните въпроси, възражения и бележки, които възникват от сравнителното проучване на тези баланси.

АКТИВ 5 година 4 година 3 година
  3 091 922 3 091 921 3 091 920
Земи и постройки 3 000 000 1 400 000 700 000
Съоръж. и движимости 3 600 000 1 760 000 500 000
Завършени фабрикати 700 000 900 000 100 000
Фабрикати в производ. 1 600 000 600 000 1 300 000
Спомагат. Материали 450 000 500 000 350 000
Полици за събиране 150 000 400 000 200000
Разни дебитори 1 150 000 2 200 000 2 000 000
Каса и банки 950 000 2 100 000 665 000
  11 600 000 9 860 000 5 815 000
ПАСИВ      
Капитал 5 000 000 5 000 000 2 000 000
Законен резерв 150 000 100 000 50 000
Извънреден резерв 1 050 000 1 050 000 130 000
Разни кредитори 4 500 000 2 600 000 2 300 000
Печалби 900 000 1 110 000 1 335 000
  11 600 000 9 860 000 5 815 000
 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание