Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Проучване на АД по два съседни баланса

Задачи по счетоводство

Проучване състоянието на едно акционерно дружество по данните на два съседни баланса

Проучете състоянието на акц. дружество X по данните на следните два баланса:

АКТИВ Предпоследен Последен
а. Земи 100 000 200 000
б. Постройки 150 000 600 000
в. Фирмена стойност 50 000 50 000
г. Патенти 100 000 100 000
д. Фабрични марки 30 000 30 000
е. Машини и съоръжения 1 000 000 1 500 000
ж. Учредителни разноски 48 000 51 000
з. Депозити и разни гаранции 30 000 33 000
и. Сурови материали 650 000 820 000
к. Фабрикати 773 000 1 268 000
л. Ценни книжа 875 000 46 000
м. Разни дебитори 560 000 1 495 000
н. Полици за събиране 600 000 340 000
о. Каса и банки 500 000 623 000
  5 466 000 7 156 000
     
ПАСИВ Предпоследен Последен
п. Акцион. капитал (акции по 100 лв.) 2 000 000 2 000 000
р. Запасен капитал 35 000 69 000
с. Специален резерв 60 000 196 500
т. Амортизации 750 000 1 050 000
у. Резерв за безнадеждни вземания 83 000 4 000
ф. Полици за изплащане 300 000 910 000
х. Купони за изплащане 12 500 14 000
ц. Разни кредитори 1 544 500 1 985 000
ч. Загуби и печалби (пренос от м. г) 1 000 3 000
ш. Загуби и печалби (чиста печалба) 680 000 924 500
  5 466 000 7 156 000

Допълнителни сведения. Дружеството съществува от 3 години. Стоковата наличност се подновява 5 – 6 пъти годишно. Според устава чистите печалби се разпределят: 10% на запасния капитал; от остатъка 15% на управителния съвет, 25% на специалния резерв, 10% на персонала и 50% на акционерите. Миналата година курса на акцията е бил средно 285 лв., а тази година 400 лв.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание