Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Текущи операции за 2 месеца за един фабрикат

Задачи по счетоводство

Производство на един фабрикат. Текущи операции за 2 месеца, калкулации и анализ на костуемитe стойности.

В баланса от 31 декември на акционерното дружество „Индустрия" между другото се намират и следните данни:

Имобилизации на фабрика А 12 600 000
Сурови материали (13750 кг.) 426 400
Спомагателни материали 17 200
Готови изделия (12900 кг.) 703 040

Амортизации на имобилизациите на фабрика А 9 240 000 от спомагателните книги на дружеството са извлечени следните данни за операциите през месеците януари и февруари:

  Януари Февруари
Записано по дебит на сметка сурови материали: 648 000
20 250 кг.
704 000
20 000 кг.
Сурови материали предадени на фабриката за преработване 18 000 кг. 24 500 кг.
Заплати за производството 165 150 176 850
Спомагателни материали предадени на фабриката 12 400 17 850
Получени спомагателни материали от доставчиците 23 150 34 600
Изплатено на доставчиците 73 000 67 500
Изплатени общи разноски 43 450 63 100
Разноски по поддържане и поправки на машините 4 010 2 800
Произведени готови изделия 15 800 кг. 22 050 кг.
Продадени готови изделия за 1 105 000
17 000 кг.
1 264 900
18 200 кг.
Разноски по експедицията на готовите изделия 28 200 33 500
Разноски за поддържане на складовете за готови изделия 1 900 2 200

В края на януари имобилизациите на фабриката са били продадени на Акционерното дружество „Дружба" за 3 500 000, изплащането на които ще се извърши в течение на 6 месеца.

Производството през февруари е станало в друга фабрика Б, която дружество „Индустрия" купило на 1 февруари за 21 600 000. Фабрика Б ще се амортизира както продадената фабрика А в течение на 15 години.

Според финансовия план за операционната година годишният размер на общите разноски е предвиден на 750 000, от които 1/5  част са разноски по продажбите.

От статиите фигуриращи в дневника на дружество „Индустрия" с дати от 1 януари до 28 февруари, представете само тези от тях, които са необходими за определянето на костуемата стойност на фабрикатите и приблизителната печалба реализирана от предприятието, а също и статиите за продажбата на фабрика А.

Направете таблични съпоставяния на костуемите стойности и съответните печалби за януари и февруари и дайте изводите от това съпоставяне.

Забележка. Фабриката преработва материалите още в същия ден на получаването им и незабавно предава в склада изработените фабрикати.

Движението на материалите се записва по стойност само в края на всеки месец.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание