Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Преобразуване на събирателно дружество в ООД

Задачи по счетоводство

Преобразуване на събирателно дружество в О.0. Дружество. Записвания в книгите на двете дружества.

Събирателното дружество А, В и С по взаимно съгласие от 1 .VII 19....г. се преобразува в О. О. Дружество. Съгласно договора на О. О. Дружество капитала е определен на 375 000 лв., разделен на дялове по 125 000 лв.

На 30 юни събирателното дружество има следния:

БАЛАНС

АКТИВ ПАСИВ
Стоки 220 222 Текуща сметка 183 107
Влогове по тек. сметка 2 453 Доставчици 26 628
Каса 7 136 Ипотека 18 000
Клиенти 283 681 Аморт. капитал 71 150
Предплатени разноски 3 006 Частна сметка на А 29 037
Ценни книжа 200 700 Частна сметка на В 20 641
Мобили 1 100 Частна сметка на С 28 473
Депоз. суми за гаранц. 7 140 Неизплат.разноски 56 738
Постройки 114 200 Влогове 172 900
Сурови материали 134 441 Капитал 424 625
Превозни средства 57 220    
  1 031 299   1 031 299

Съгласно учредителния  договор новото дружество поема пасива и актива на събирателното дружество при следните преоценки:

  1. Предплатените разноски не се приемат.
  2. Амортизациите на постройките се увеличават с 5% от активната им стойност (чрез увеличение на саществуващия амортизационенъ капитал).
  3. За покриване евентуалните загуби от безнадеждни вземания се образува специален фонд в размер 5% от сумата на клиентските сметки.

Иска се:

  1. да се запише ликвидацията на събирателното дружество и
  2. да се запише откриването на О. О. Дружество.
 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание