Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Преобразуване на събирателно д-во в акционерно

Задачи по счетоводство

Преобразуване на събирателно дружество в акционерно. Записвания в книгите на двете дружества.

На 1.I.19….г. балансът на събирателното дружество „Генов & Георгиев" е следния:

 

АКТИВ   ПАСИВ  
Недвижимости 200 000 Капитал на Генов 300 000
Съоръжения 150 000 Капитал на Георгиев 200 000
Стоки 375 000 Резерви 25 000
Каса 4 000 Полици за изплащане 136 000
Банка X 36 000 Кредитори 298 000
Дебитори 1 215 000 Георгиев, тек. сметка 12 000
    Генов, текуща сметка 9 000
  980 000   980 000

На тази дата Генов и Георгиев преобразуват фирмата си в акционерно дружество „Генов & Сие", за да разширят операциите си.

Те инкасират салдата по текущите си сметки чрез изтегляне на сумите от банката и внасят актива и пасива на предприятието си в новообразуваното акционерно дружество.

Последното е образувано с капитал от 1 000 000 лв., разделен на акции по 1 000 лв. Известно число от тези акции, напълно внесени, са предназначени за Генов и Георгиев, които си ги разделят пропорционално на своите вноски. Подписанит от други лица акции са изплатени на половина, като третата четвърт ще бъде изискана след 3 месеца, а четвъртата след 6 месеца. Сумите са внесени в Българска Народна Банка. Генов е изразходвал за учредителни разноски 13 500 лв. за сметка на акционерното дружество.

Да се запишат горните операции: 1) в дневника на Генов & Георгиев и 2) в дневника на акционерното дружество.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание