Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Прекратяване на съб. д-во поради излизане на съдружник

Задачи по счетоводство

Прекратяване на събирателно дружество поради излизане на съдружник

Дружеството X и Y в момента на прекратяването си има следния баланс, съставен по взаимно съгласие:

АКТИВ   ПАСИВ  
Мобили 5 000 Капитал 150 000
Съоръжения 42 000 на X 50 000
Стоки 173 000 на Y 100 000
Каса 27 600 Амортизации 13 500
Дебитори 32 400 Кредитори 79 480
    X, текуща сметка 2170
    Y, текуща сметка 34 850
  280 000   280 000

X се оттегля, a Y поема предприятието при следните условия: следващата се на X част се увеличава с 7 000 лв., представляващи една трета от стойността на фирмата, а от друга страна тя се намалява с една глобално определена сума от 1 800 лв. за разноски по ликвидацията и за загуби от несъбираеми вземания. Y веднага плаща на X един аванс, така пресметнат, че да остане един остатък платим на три части по 12 000 лв. в края на три шестмесечия без лихви.

Иска се:

Горните операции да се запищат в дневника на дружеството.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание