Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Потребителна кооперация

Задачи по счетоводство

Потребителна кооперация. Корекционни и приключителни статии. Баланс и с/ка Загуби и печалби.

Проверителния баланс на потребителната кооперация „Солидарност" — Варна, на 31 декември 19.... показва следните салда по сметките в главната книга.

  Дебит Кредит
Каса 12 300  
Текуща сметка Б.Ц.К. Банка   358 400
Стоки в главен склад 685 400  
Стоки в магазини 214 900  
Влогове   146 800
Дебитори 24 800  
Кредитори   214 500
Полици за изплащане   68 400
Общи разноски 184 900  
Лихви и сконто 48 500  
Дялов капитал   286 000
Резервен капитал   28 600
Фонд Благотворителност   15 400
Фонд Кооперативен дом   32 700
Дялове Б.Ц.К. Банка и др. 36 500  
Мобили и обзавеждане 48 500  
Гаранции 40 000  
Гаранти   40 000
Дивидент от м. г.   6 800
Печалби от магазини   98 200
  1 295 800 1 295 800

Годишното приключване се извършва при следните данни:

1. Стоките в главния склад се оценяват на 920 000,а в магазините на 195 000.

2. Амортизацията на мобилите и обзавеждането е 10%

3. Предплатени наеми 18 500 лв.

4. Не е записана лихвата по сметката на Б.Ц.К. Банка до 31.XII – 17 920 лв..

5. Неизплатени заплати на магазинерите 8 000.

6. Съгласно устава чистата печалба се разпределя:

а)               10% резервен капитал.

б)               6% фонд Кооперативен дом.

в)               5% тантиеми на управителния съвет.

г)               3% тантиеми на контролния съвет.

д)               8% тантиеми на служащите.

е)               6% фонд Благотворителност.

ж)              Остатъка за дивидент до 8%, а неделимия остатьк или излишък отива за Фонд Кооперативен дом.

Иска се

Въз основа на горните данни:

  1. да се запишат корекционните и приключителни статии;
  2. да се състави годишния баланс и сметката Загуби и печалби, в която да се покаже проектираното разпределение на чистата печалба.
 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание