Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Основаване на производителна кооперация

Задачи по счетоводство

Основаване на производителна кооперация

Лицата А, Б, В, Г, Д, Е и Ж основават производи­телна кооперация. Съгласно устава всеки дял е по 1 000 лв. Основателите записват по 10 дела.

Лицето А внася в брой 2 000 лв. и материали за 8 000 лв.

Лицето Б внася в брой 3 500 лв. и машини за 6 000

Лицето В внася в брой 5 000 лв. и инструменти за 4 000

Лицето Г внася в брой 1 000 лв. и жиросва на дружеството 2 полици за 6 000 лв., които се приемат със сконто 350 лв.

Лицето Д внася в брой 2 000 лв. и готови стоки за 7 300 лв.

Лицето Е внася в брой 1 500 лв. и мобили за 8 000 лв.

Лицето Ж внася в брой 4 000 лв.

За учредяването кооператорът Ж е броил 5 200 лв. разноски за сметка на сдружението. Тази сума е приета като вноска срещу дълговете му.

Иска се:

Да се запишат статиите за основаване на сдружението.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание