Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Корекционни статии и баланс на ООД

Задачи по счетоводство

О.О.Дружество. Корекционни статии и баланс.

Провърителния баланс на едно ОО Дружество на 31 декември показва следните салда на сметките в главната книга:

  Дебит Кредит
Каса 10 000  
Текуща сметка 20 000  
Мобили и обзавеждане 50 000  
Постройки 1 000 000  
Стоки 434 000  
Клиенти 200 000  
Полици за събиране 150 000  
Полици за събиране на инкасо 20 000  
Протестирани полици 10 000  
Аванси от клиенти   40 000
Аванси на доставчици 20 000  
Дялов капитал   1 000 000
Запасен капитал   20 000
Амортизационен капитал   250 000
Фонд съмнителни вземания   50 000
Доставчици   280 000
Полици за изплащане   333 000
Дисконтирани полици   70 000
Кредитори по дисконт   70 000
Ипотека   60 000
Общи разноски   143 000
Наеми   7 000
Лихви и сконто   17 000
  2 127 000   2 127 000

Текущи операции:

1. Продадени стоки срещу открити сметки за 150 000
Срещу тези стоки са получени аванси 40 000
2. Получени от клиентите полици за 10 000
Пресметнато е сконто на същите полици за сметка на клиентите 400
3. Получено е бордеро от банката, че е инкасирана наша полица за 10 000
при комисиона и порто 100
Чистата сума е мината в текуща сметка.  
4. Получено съобщение от банката, че е изплатена наша дисконтирана полица за 10 000

Годишното приключване се извършва при следните данни:

Заплатите на съдружниците и служащите за декември са 20 000
Мобилите и обзавеждането се амортизират с 400
а постройките с 4 166
Стоките се оценяват на 560 000
Лихвите по текущата сметка според банковото извлечение са 1 330

Иска се:

  1. да се запишат текущите и приключителните статии и
  2. да се състави годишния баланс.
 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание