Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Задачи по счетоводство

Мелнично производство. Откриване, текущи операции, разпределителни статии, калкулации и поверителен баланс.

На 1.I едно акционерно дружество има основен капитал 10 000 000 - и резервен капитал 1 000 000 - . От основния капитал са внесени 8 000 000 - . Дружеството се занимава с мелничарство и притежава место за 1 000 000 - , върху което се намира мелнична постройка за 2 000 000 - . Машинната инсталация струва 5 000 000 - . Учредителните разноски са 100 000 - . От останалата сума 100 000 - е в касата и 800 000 - в банката.

Текущите операции на мелницата за януари са:

1. Купено:
а)
пшеница 780 000 кг. за                      5 148 000
разноски по доставката броени от касата    156 000
б) разни материали за                                                                               200 000

2. В производството са предадени: а) 700 000 кг. пшеница и б) разни материали за 50 000

3. След прекарването на пшеницата през чистачките и триорите е получено чисто зърно 680 000 кг., а страничните примеси (ръж, къклица и др.) са продадени за 45000

4. От смленото чисто зърно са получени следните типове брашна: № 1 – 160 000 кг., № 2 – 180 000 кг., № 3 -  150 000 кг., № 4 – 100 000 кг. и трици – 80 000 кг. или всичко 670 000 кг.

5. Изплатени от касата общи разноски 85 000.

6. Изработени надници за 40 000 - ,от които изплатени 38 000.

7. Изплатени разноски по продажби 35 000.

8. Годишни амортизации:
а)
фабрично здание 2%;
б)
машини 6%;
в) учредителни разноски 20% (в тежест на производството).

9. Продадени:
а) брашна: № 1 – 160 000 кг. а 10 – 1 600 000
№ 2 – 150 000 кг. а 9 – 1 350 000
№ 3 – 80 000 кг. а 7.50 – 600 000
№ 4 – 100 000 кг. а 7 –      700 000 –            4 250 000

б) трици: 80 000 кг. а 2.50 –            200 000
4 450 000

10. Изплат. на доставч. с чекове 4 131 000

11. Внесено в Банката от клиен. 3 600 000

12. Изтеглено от банката 220 000

Иска се:

Въз основа на горните данни, да се запишат в дневника необходимите статии и да се състави проверителния баланс за януари.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание