Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Комисионна продажба на стоки

Задачи по счетоводство

Комисионна продажба на стоки. Записвания в книгите на комитета и на комисионера.

Илия Радев, Шумен, получава от Вичев & Пешев, Варна, стоки на стойност 40 000 лв. за консигнационна продажба с нареждане да ги продаде за минимална цена 50 000 лв. Уговорено е, че Илия Радев ще си отдържа от тази сума разноските, които би направил за продажбата, а като възнаграждение за посредничеството си ще получи комисиона 10% от брутната продажна цена.

Като се знае, че:

1. Вичев & Пешев изплащат 870 лв. разноски за превоза на стоките до предаването им на Илия Радев.

2. Илия Радев изплаща 540 лв. за реклами и други разноски по продажбата на стоките.

3. Илия Радев авансира на Вичев & Пешев 20 000 лв. срещу продажната цена на стоките с чек срещу текущата му сметка въ Банка Бъдащност.

4. Вичев & Пешев предават чека за инкасиране на съединените Бълг. Банки, които го отнасят в текущата им сметка.

5. Илия Радев изплаща в брой за своя сметка 300 лв. комисиона на един посредник, който пласирал част от стоката.

6. Илия Радев продава цялата стока за 55 000 лв и изплаща припадащия остатък на Вичев & Пешев чрез превод от сметката му в Банка Бъдащност срещу Съединените Бълг. Банки, където преведената сума е отнесена в текущата сметка на Вичев & Пешев.

7. Купувача, който е клиент на Илия Радев, за сумата на покупката акцентира една менителница, която Илия Радев тегли срещу него.

Иска се:

1. Да се представи сметка за извършените операции от Илия Радев.

2. Да се запишат извършените операции в дневниците на Илия Радев и Вичев & Пешев.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание