Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Статии, калкулации и баланс за два фабриката

Задачи по счетоводство

Производство на два фабриката. Откриване, текущи операции, разпределителни статии, калкулации и проверителен баланс.

Акционерно търговско индустриално дружество почва операционната си година на 1.I. 1930 г. със следния баланс:

АКТИВ ПАСИВ
Земи  500 000 Акционерен капитал 5 000 000
Постройки:  Амортизации 200 000
за производство А 900 000 Работници 20 000
за производство Б 600 000 Полици за изплащане 500 000
„   складове на Доставчици 400 000
фабрикати 300 000 Чиста печалба 348 000
„   складове на  
материали 348 000  
„   кантора 150 000 2 298 000    
Машини и инсталации:  
за производство А 600 000  
за производство Б 450 000  
„   мех.енерг. 500 000 1 550 000    
Каса  50 000  
Материали  500 000  
Материали в преработка:  
в производство А 600 000  
в производство Б 200 000 300 000  
Фабрикати:   
С 5 000 кг. а 30 150 000  
Д 5 000 кг. а 40 200 000 350 000  
Отпадъци  20 000  
Клиенти     400 000  
Полици за събиране 500 000
6 468 000   6 468 000

През януари са извършени следните операции:

1. Купени материали за 300 000; при покупката са броени разноски 50 000.

2. Изразходвани материали: за производство А – 200 000, за производство Б – 250 000, за механическа енергия -  80 000, за опаковка на продадени фабрикати – 20 000, за общи разноски 20 000 или всичко 570 000.

3. От касата са изплатени следните разходи: за производство А – 30 000, за производство Б – 20 000, за реклами

40 000, за отопление и осветление 15 000, за канцеларски разноски 10 300, за заплати на административния персонал 119 750 или всичко 234 750.

4. В производство А са изработени 15 000 кг. фабрикати С, 15 000 кг. полуфабрикати и 2 000 кг. отпадъци. Пазарната цена на последните е 10 000.

5.От производство А са предадени на производство Б всички полуфабрикати по костуемата стойност.От производство Б са получени 20 000 кг. фабрикати Д и 10 000 кг. странични продукти.Последните са продадени в брой за 80 000.

6. Продадени са:

фабрикат С – 10 000 кг.    а 35 – 350 000

Д – 15 000 кг.а 30 – 750 000

отпадъци3 000 кг.  а5 – 15 000 1 115 000.

7. Изплатени са работнически заплати за 700 000.

8. Работническите заплати се разпределят: за производство А – 300 000 за производство Б – 250 000, за механическа енергия 50 000, за експедиция на продадени фабрикати 10 000, за общи разноски 60 000, за складовете за материали 20 000, за складовете за фабрикати 15 000 или всичко 705 000.

9. Получено от клиентите в брой 800 000.

10. Изплатени полици за изплащане 200 000.

11. Събрано по полици 600 000.

12. Изплатено на доставчиците 150 000 и им са издадени полици за 250 000.

13. Подучени полици от клиентите за 450 000.

Иска се:

а)  да се извършат необходимите записвания в дневника

б)  да се калкулира костуемата стойност на фабрикатите и полуфабрикатите и

в)  да се състави месечния проверителен баланс, като се има предвид, че

1. Годишната амортизация е по 2% за постойките и по 12% за останалите постоянни средства;

2. Разпределението на общите разходи се извършва в края на всеки месец между двете производства и продажбата на база количествата произведени фабрикати и полуфабрикати в производствата и на количествата продадени фабрикати;

3. Механическата енергия се разпределя: 2/3 на производство А и 1/3 на производство Б.

4. Разходите за складовете за материали се разпределят по равно между двете производства;

5. Разходите за продажба и за складовете за фабрикати се разпределят между продадените фабрикати пропорционално на количествата им;

6. Активните салда (материали в преработка и незавършени фабрикати) да се сметат: за производство А – 67 790 и за производство Б – 260 790)

7. Пазарната цена на фабриката С е 35, а на полуфабриката 25 за 1 кг.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание