Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Задачи по счетоводство > Анализиране баланс на АД

Задачи по счетоводство

Анализиране баланс на акционерно дружество и критика на проекта за разпределение на чистата печалба

(Дадена на изпит от едно голямо финансово предприятие в Белгия.)

БАЛАНС на текстилна фаб., в Брюксел – 15 опер. г.

АКТИВ ПАСИВ
Недвижимости 1 500 000 Капитал 2 000 000
Съоръж. и мобили 1 000 000 Законен резерв*) 200 000
Първон. обзавеждане 50 000 Аморт. на недвиж. 200 000
Фабрикати 1 200 000 Аморт. на съор. и моб. 300 000
Фабрикати в произв. 300 000 Кредитори 1 700 000
Сурови и спом. матер. 600 000 Загуби и печалби 500 000
Дебитори 75 000    
Съмнителни дебитори 25 000    
Полици за събиране 50 000    
Банка 75 000    
Каса 25 000    
  4 900 000   4 900 000

Проект за разпределение на чистата печалба:

Амортизация на недвижимости 1%;

Амортизация на съоръжения и мобили 10%;

от остатъка :

5% за законен резерв;

8% на администраторите;

Дивиденд 8% на акционерите.

Остатъка се пренася на ново.

Анализирайте и проучете баланса и проекта за разпределението.

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Още задачи от сборника "Задачи по счетоводство" ще намерите в сайта Счетоводна къща.bg

Други източници на информация:

Съдържание