Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Нашата Счетоводна Кантора Предлага:

 • Приемане на счетоводните документи директно от Вашия офис;
 • Текуща обработка на счетоводни документи до три дни;
 • Предварителен доклад за ДДС разчетите за всеки месец, с цел по-добро планиране на плащанията за ДДС към НАП;
 • Навременно изготвяне и съгласуване на всички данъчни декларации най-късно два дни преди крайния срок за предаването им в НАП;
 • Управленски консултации по всяко време;
 • Представителство пред НАП, НОИ и НСИ;
 • Навременно изготвяне и съгласуване на всички данъчни декларации най-късно два дни преди крайния срок за предаването им в НАП;
 • Внасяне в НАП на всички декларации чрез електронен подпис или от наши куриери;
 • Обработка на работните заплати за персонала до определеното число на месеца;
 • Коректно начисляване на всички данъци и попълване на всички платежни нареждания за данъци, заплати и осигуровки, които получавате директно във Вашия офис;
 • Изготвяне на подробен месечен мениджърски финансов доклад, проследяващ финансовия резултат, финансовите средства, приходите, разходите, материалните запаси, активите, вземанията, задълженията и други важни показатели;
 • Представяне на изготвените ведомости, справки, платежни или други документи за подпис до Вашия офис;
 • Материална отговорност за данъчните последствия от осчетоводяването на дейността и пълно съдействие при данъчни проверки.
 

С Какво Друго Можем да Ви Бъдем Полезни:

Крестън БулМар извършва и много други услуги:

 • осигуряване на финансов одит;
 • обработка на ведомости за заплати;
 • изготвяне на трудови договори;
 • счетоводни, данъчни и правни консултации;
 • консултации по сливания и придобивания;
 • бизнес оценки.

Нашите предимствата

 • Професионализъм. В нашата компания работят квалифицирани специалисти от почти всички икономически сектори. Ние се стремим да осигурим максимално спокойствие на нашите клиенти по отношение на счетоводната и данъчна отчетност. В условията на непрекъснати промени на нормативната уредба обучението на екипа ни е задължително и нивото на компетентност се контролира с непрекъснати изпити.
 • Отговорност. Ние реагираме незабавно на всички промени в данъчното законодателство и уведомяваме навреме клиентите си. В договорите с клиентите е уговорена отговорност за всички грешки по наша вина.
 • Изгода. Възнаграждението, което бихте ни заплащали, е значително по-малко от ресурсите, които трябва да заделите за работно място счетоводител.
 • Гъвкавост. Ние реагираме изключително бързо на всички новости в своята работа, като отправяме поглед извън традициите при решаването на сложни икономически казуси на нашите клиенти.
 • Информираност. Динамичната обратна връзка с клиентите ни, употребата на модерни технологии, компетентността на нашите ежемесечни финансови доклади и препоръки ще Ви подпомогнат при вземането на най-правилните управленски решения.