Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна кантора Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна кантора > Счетоводна библиотека > Статистически отчитания > а) Общи статистически отчитания

Счетоводство и калкулации

Общи статистически отчитания

Тук спада отчитането на всички чужди имущества, които временно се намират в стопанството на съхранение или ползуване, като получени от МТС машини, получени от РКС разни амбалажни съдове, внесени от членовете произведения, които ТКЗС да продаде организирано на Свободния пазар за тяхна сметка, като ориз, пшеница и др. Тук спадат и онези имущества на ТКЗС, които временно са дадени другаде на съхранение или използуване. За отчитане на тези имущества служат двете статистически и противоположни сметки, а именно: с/ка 187 Разни активни статистически сметки и с/ка 188 Разни пасивни статистически сметки. Спомагателните отчитания при първата и втората сметка се комбинират така, че да се водят в една партида отделните обекти за статистическо отчитане, или пък като се откриват партиди по собственици и държатели на имуществото. При необходимост може да се заведе двойно спомагателно отчитане, като партидите към активната статистическа сметка се откриват по вида на имуществата и държатели на същите, а тези към пасивната сметка - по притежатели на имуществата и по вид на същите.

Пример 1) Получаваме от МТС 2 култиватора за използуване съгласно сключения договор. Същите са оценени за 48000 лв. Освен това оставени са от кооператорите 2 тона ориз, оценен по 400 лева, за обща организирана продажба за тяхна сметка.

След известно време продаваме 700 кг от ориза.

________________________    ______________________

С/ка 187 Разни активни статистически сметки            848000

Група: Чужди имущества в стопанството партида:

Култиватори от МТС, 2 бр. за 48000 лв.

партида: Ориз на кооператорите за обща продажба,

2000 кг по 400 лв.за 800000 лв.

С/ка 188 Разни пасивни статистически сметки                              848000

Партида: МТС за 2 култиватора - 48000 лв.

Партида: Кооператорите от ориз за  обща

продажба, 2000 кг по   400 лв. за 800000 лв.

Получени 2 култиватора от МТС за ползуване

и 2 тона ориз от кооператорите за обща продажба.

________________________    ______________________

С/ка 188 Разни пасивни статистически сметки               280000

Партида: Кооператорите от ориз за обща продажба

- 700 кг по 400 лв. за 280000 лв.

С/ка 187 Разни активни статистически сметки                                   280000

Група: Чужди имущества в стопанството партида:

Ориз на  кооператорите за обща

продажба, 700 кг по 400 лв. за 280000 лв.

Продадени 700 кг ориз на кооператорите, оставени

за обща продажба на свободния пазар.

________________________    ______________________

2) Предаваме на БНБ за съхраняване 100 облигации от Заема на свободата 1945 год. с номинални по 1000 лв.

________________________    ______________________

С/ка 187 Разни активни статистически сметки      100000

Група: Наши имущества, дадени другаде

партида: БНБ - 100 обл. от Заема на свободата

1945 г. по 1000 лв.

С/ка 188 Разни пасивни статистически

сметки                                                                                                           100000

Партида: Облигации за връщане от БНБ - 100

обл. от 1945 г. по 1.000 лв. Вложени в БНБ на

съхранение 100 облигации от Заема на свободата  

1945 г. по 1000 лв. номинални.

________________________    ______________________

 

Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна кантора Крестън БулМар. Препоръчваме ви да прегледате също и изданието от 1950 год. Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия.

Може да ви бъде интересно също да прегледате:

Съдържание